Duyuru

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

 

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BELEDİYE CAY BAHÇESİNE (PARK) AİT İLAN METNİ

Belediye Hizmet Binası bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ C, 45. Ve 46. maddeleri uyarınca Açık Artırma Usulü ile sezonluk olarak ihale edilecektir.

1- Açık Artırma İhalesi 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:30’ da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili istenilen belgeleri 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:30’ a kadar Belediyeye vereceklerdir.

3- Belediye Çay Bahçesinin mevsimlik aylık kira bedeli 1.050.00.TL. sezonluk olarak 5 aylık toplam muhammen kira bedeli KDV dâhil 5.250.00 TL dir. Kira süresinin bitiminde derhal tahliye edilecektir.

4- Belediye Çay Bahçesinin kiralama süresi mevsimlik olup, bu süre ihale sonrası sözleşme imzalanmasından itibaren (150) gün sonra sona erecektir. Hava şartlarının iyi olması halinde ihale bedeli üzerinden aylık olarak süre uzatımı yapılabilecektir.

5- İhale geçici teminatı 157,50 TL olup ihaleye müteakip imzalanacak sözleşme ile 1.600,00 TL kira teminatı alınacaktır. Bu meblağa %6 oranındaki kesin ihale teminatı dâhil değildir. %6 oranındaki kesin ihale teminatı sözleşme öncesi yatırılacaktır.

6- Belediyemiz tarafından teslim edilecek olan malzemelere zarar verilmesi, eksilmesi gibi durumlarda malzeme miktarları belirlenerek, sezon bitiminde iade edilecek olan kesin teminattan ve kira teminatından mahsup edilerek varsa geriye kalan miktar ilgiliye iade edilecektir.

7- İhaleye Katılacaklarda aranan belgeler.
a) İkametgâh İlmühaberi
b) Vergi Borcu olmadığına dair Belge
c) İstekli Tüzel Kişilik İse kanıtlayım belgeler.
d) Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge.
e) Kimlik Fotokopisi
f) Adli Sicil Kaydı
g) Geçici teminatı yatırdıklarını ispatlayım dekont
h) Şartname satm aldıklarına dair dekont

8- Daha önce Belediyemize ait ihalelere girip de taahhüdünü yerine getiremeyenler ihaleye katılamazlar.

9- İhale üzerinde kalan şahıs sezonluk kira bedelinin tamammı makbuz karşılığı peşin ödemek zorundadır. Bedeli ödemeyen geri çekilmiş sayılacak olup en yüksek teklifi veren diğer istekliye bedeli ödemek suretiyle ihaleyi almış sayılacaktır.

10- Çay Bahçesini alan mükellef kiraladığı yeri kesinlikle başkasma devir yapamaz. Devredecek olursa hiçbir hükme bakılmaksızın sözleşme fesih olur.

11- Belediye Çay Bahçesinin SSK, Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ile Elektrik, Çevre Temizlik gibi masrafları müstecire aittir.

12- Belediye tarafmdan düzenlenecek olan etkinliklerde müstecir personeli ile birlikte yardımcı olacaktır. Bu tür düzenlenen günlerde yer, malzeme ve demirbaşların kullanımı için Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanım hakkı Belediyeye ait olup gerekli görüldüğünde sözleşme Belediyemiz tarafmdan fesih edilecektir.

13- Belediye Çay Bahçesinin bakım onarım ve temizliğinden müstecir sorumludur.

14- Belediye Çay Bahçesinde içki içmek ve satmak yasaktır. Genel ahlaka aykırı durumlara meydan verilmeyecektir.

15- İhaleyi alan şahıs Belediye Çay Bahçesini kuralma göre işletmeli, açma ve kapatma saatlerine uymalı, rahatsız edici konuşma ve tartışmalar yapılmamalıdır.

16- Belediyemize Kira, Emlak, Su ya da başka gelir kalemleri altında borcu bulunan şahıslar ihaleye katılamayacaklardır.

17- İhale uhdesinde kalan istekli 01.06.2020 itibariyle uygulanmaya başlayan ve bu tarihten sonra yayınlanacak olan koronavirüs tedbirlerine dair tüm kurallara uymak ve kuralları uygulamak derhal feshedilecektir.

18- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

ihale ilan metni orijinal hali: İndir

Başçiftlik Belediyesi Çay Bahçesi İşletmeciliği İhale ilanı

Belediye Başkanlığından

Belediye Hizmet Binası bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ C maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile sezonluk olarak ihale edilecektir.

 1. Açık Artırma İhalesi 28/05/2019 Salı günü saat 14:00’ da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.
 2. Belediye Çay Bahçesinin mevsimlik aylık kira bedeli 550,00.TL. sezonluk olarak 5_aylık toplam muhammen kira bedeli KDV dahil 2.750,00 TL dir. Kira süresinin bitiminde derhal tahliye edilecektir.
 3. Belediye Çay Bahçesinin kiralama süresi mevsimlik olup, bu süre ihale sonrası sözleşme imzalanmasından itibaren (150) gün sonra sona erecektir. Hava şartlannın iyi olması halinde ihale bedeli üzerinden aylık olarak süre uzatımı yapılabilecektir.
 4. İhale geçici teminatı 500,00 TL olup geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaklardır.
 5. İhaleyi alan şahıs sezonluk kira bedelini peşin olarak ödeyecektir.
 6. İhaleyi müteakip kiracı ile yapılacak olan sözleşme ile 2.000,00.-TL kira teminatı alınacaktır. Bu meblağa %6 oranındaki kesin ihale teminatı dahildir.
 7. Belediyemiz tarafından teslim edilecek olan malzemelere zarar verilmesi, eksilmesi gibi durumlarda malzeme miktarları belirlenerek, sezon bitiminde iade edilecek olan kesin teminattan mahsup edilerek geriye kalan miktar ilgiliye iade edilecektir.
 8. İhaleye Katılacaklarda aranan belgeler.
 9. İkametgah İlmühaberi
 10. Vergi Borcu olmadığına dair Belge
 11. İstekli Tüzel Kişilik İse kanıtlayıcı belgeler.
 12. Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge.
 13. Kimlik Fotokopisi
 14. Sabıka Kaydı
 15. İhale ile ilgili şartnameleri isteyenler mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilirler. İhale şartname ücreti 50,00.-TL olup ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır.
 16. Çay Bahçesini alan mükellef kiraladığı yeri kesinlikle başkasına devir yapamaz. Devredecek olursa hiçbir hükme bakılmaksızın sözleşme fesholur.
 17. İstekliler istenen belgeler ile ihale günü saat 13:30 da Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 18. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Başçiftlik Belediye Başkanlığında yapılacaktır.

13 – Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur. 16.05.2019

İhale ilanının örneğini indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İlçemiz Gençosman Mahallesi Yüksel Bayram Caddesi Mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 nolu parselde 898,68m2. Miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutun satış ihale şartnamesi ilanı

Belediyemiz Encümeninin 25/10/2018 tarih ve 63 sayılı Kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gençosman Mahallesi Yüksel Bayram Caddesi Mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 nolu parselde 898,68m2. Miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutların. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46.Maddeleri gereği İhale ile satışı yapılacaktır.

 

İlan Metni İçin Tıklayınız.