Başçiftlik Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasa’nın 20. Maddesi gereğince 02.03.2016 tarihi Çarşamba günü saat 10.00’da Belediye Binasında olağan toplanacaktır.

Gündem:

  • 2016 yılı Geçici İşçi Vize Cetvellerinin görüşülmesi.
  • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen kurumumuz adına sunulacak olan proje için Belediye Başkanı Murat TUNÇEL’ e yetki verilmesi.
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış.