Belediye Hizmet Binası bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ C, 45. Ve 46. maddeleri uyarınca Açık Artırma Usulü ile sezonluk olarak ihale edilecektir.

1- Açık Artırma İhalesi 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:30’ da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili istenilen belgeleri 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:30’ a kadar Belediyeye vereceklerdir.

3- Belediye Çay Bahçesinin mevsimlik aylık kira bedeli 1.050.00.TL. sezonluk olarak 5 aylık toplam muhammen kira bedeli KDV dâhil 5.250.00 TL dir. Kira süresinin bitiminde derhal tahliye edilecektir.

4- Belediye Çay Bahçesinin kiralama süresi mevsimlik olup, bu süre ihale sonrası sözleşme imzalanmasından itibaren (150) gün sonra sona erecektir. Hava şartlarının iyi olması halinde ihale bedeli üzerinden aylık olarak süre uzatımı yapılabilecektir.

5- İhale geçici teminatı 157,50 TL olup ihaleye müteakip imzalanacak sözleşme ile 1.600,00 TL kira teminatı alınacaktır. Bu meblağa %6 oranındaki kesin ihale teminatı dâhil değildir. %6 oranındaki kesin ihale teminatı sözleşme öncesi yatırılacaktır.

6- Belediyemiz tarafından teslim edilecek olan malzemelere zarar verilmesi, eksilmesi gibi durumlarda malzeme miktarları belirlenerek, sezon bitiminde iade edilecek olan kesin teminattan ve kira teminatından mahsup edilerek varsa geriye kalan miktar ilgiliye iade edilecektir.

7- İhaleye Katılacaklarda aranan belgeler.
a) İkametgâh İlmühaberi
b) Vergi Borcu olmadığına dair Belge
c) İstekli Tüzel Kişilik İse kanıtlayım belgeler.
d) Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge.
e) Kimlik Fotokopisi
f) Adli Sicil Kaydı
g) Geçici teminatı yatırdıklarını ispatlayım dekont
h) Şartname satm aldıklarına dair dekont

8- Daha önce Belediyemize ait ihalelere girip de taahhüdünü yerine getiremeyenler ihaleye katılamazlar.

9- İhale üzerinde kalan şahıs sezonluk kira bedelinin tamammı makbuz karşılığı peşin ödemek zorundadır. Bedeli ödemeyen geri çekilmiş sayılacak olup en yüksek teklifi veren diğer istekliye bedeli ödemek suretiyle ihaleyi almış sayılacaktır.

10- Çay Bahçesini alan mükellef kiraladığı yeri kesinlikle başkasma devir yapamaz. Devredecek olursa hiçbir hükme bakılmaksızın sözleşme fesih olur.

11- Belediye Çay Bahçesinin SSK, Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ile Elektrik, Çevre Temizlik gibi masrafları müstecire aittir.

12- Belediye tarafmdan düzenlenecek olan etkinliklerde müstecir personeli ile birlikte yardımcı olacaktır. Bu tür düzenlenen günlerde yer, malzeme ve demirbaşların kullanımı için Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanım hakkı Belediyeye ait olup gerekli görüldüğünde sözleşme Belediyemiz tarafmdan fesih edilecektir.

13- Belediye Çay Bahçesinin bakım onarım ve temizliğinden müstecir sorumludur.

14- Belediye Çay Bahçesinde içki içmek ve satmak yasaktır. Genel ahlaka aykırı durumlara meydan verilmeyecektir.

15- İhaleyi alan şahıs Belediye Çay Bahçesini kuralma göre işletmeli, açma ve kapatma saatlerine uymalı, rahatsız edici konuşma ve tartışmalar yapılmamalıdır.

16- Belediyemize Kira, Emlak, Su ya da başka gelir kalemleri altında borcu bulunan şahıslar ihaleye katılamayacaklardır.

17- İhale uhdesinde kalan istekli 01.06.2020 itibariyle uygulanmaya başlayan ve bu tarihten sonra yayınlanacak olan koronavirüs tedbirlerine dair tüm kurallara uymak ve kuralları uygulamak derhal feshedilecektir.

18- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

ihale ilan metni orijinal hali: İndir