Belediye Başkanlığından

Belediye Hizmet Binası bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ C maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile sezonluk olarak ihale edilecektir.

 1. Açık Artırma İhalesi 28/05/2019 Salı günü saat 14:00’ da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.
 2. Belediye Çay Bahçesinin mevsimlik aylık kira bedeli 550,00.TL. sezonluk olarak 5_aylık toplam muhammen kira bedeli KDV dahil 2.750,00 TL dir. Kira süresinin bitiminde derhal tahliye edilecektir.
 3. Belediye Çay Bahçesinin kiralama süresi mevsimlik olup, bu süre ihale sonrası sözleşme imzalanmasından itibaren (150) gün sonra sona erecektir. Hava şartlannın iyi olması halinde ihale bedeli üzerinden aylık olarak süre uzatımı yapılabilecektir.
 4. İhale geçici teminatı 500,00 TL olup geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaklardır.
 5. İhaleyi alan şahıs sezonluk kira bedelini peşin olarak ödeyecektir.
 6. İhaleyi müteakip kiracı ile yapılacak olan sözleşme ile 2.000,00.-TL kira teminatı alınacaktır. Bu meblağa %6 oranındaki kesin ihale teminatı dahildir.
 7. Belediyemiz tarafından teslim edilecek olan malzemelere zarar verilmesi, eksilmesi gibi durumlarda malzeme miktarları belirlenerek, sezon bitiminde iade edilecek olan kesin teminattan mahsup edilerek geriye kalan miktar ilgiliye iade edilecektir.
 8. İhaleye Katılacaklarda aranan belgeler.
 9. İkametgah İlmühaberi
 10. Vergi Borcu olmadığına dair Belge
 11. İstekli Tüzel Kişilik İse kanıtlayıcı belgeler.
 12. Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge.
 13. Kimlik Fotokopisi
 14. Sabıka Kaydı
 15. İhale ile ilgili şartnameleri isteyenler mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilirler. İhale şartname ücreti 50,00.-TL olup ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır.
 16. Çay Bahçesini alan mükellef kiraladığı yeri kesinlikle başkasına devir yapamaz. Devredecek olursa hiçbir hükme bakılmaksızın sözleşme fesholur.
 17. İstekliler istenen belgeler ile ihale günü saat 13:30 da Belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 18. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Başçiftlik Belediye Başkanlığında yapılacaktır.

13 – Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur. 16.05.2019

İhale ilanının örneğini indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.