Jpeg

Jpeg

Belediyemiz Encümeninin 25/10/2018 tarih ve 63 sayılı kararına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gençosman mahallesi Yüksel Bayram Caddesi mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 parselde 898,68 m2 miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutları, 2886+ sayılı Devlet İhale Kanununun 49. ve 50. maddeleri gereği, 07/12/2018 Cuma günü saat 10:00 da başlamak üzere , her bir daire için, ihale teknik şartnamesinde belirtilmiş olan satlerde pazarlık usulü ihale yöntemi ile satışları yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedel karşılığı şartname almaları ve geçici teminat bedeli yatırmaları zorunludur.