Karacaören Mahallesi meydan istimlaki için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl görüşmelerimizi sonuçlandırırsak meydan düzenlenmesine başlayacağız.