Belediye Meclisimizden İsrail’in Alçak Saldırılarına Kınama

Belediye Meclisimiz aldığı kararla oy birliği ile İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yaptığı alçak saldırıyı kınadı.

Yayınlanan karar şu şekilde:

KONU : İsrail’in Filistin’e saldırıları nedeniyle ortak bildiri yayınlanması.
KARAR:
Başçiftlik Belediye Meclisinde Ak Parti ve MHP İsrail’in Mescid-i Aksa’ daki saldırılarını kınadı.
İsrail’in, Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına kadın, çocuk ayırmadan uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu yılda vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa’ da ibadet etmek isteyen Filistinlilere, İsrail güvenlik güçleri tarafından acımasızca gerçekleştirilen saldırılar, kadın, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. İsrail tarafından yapılan bu saldırılar halen devam etmektedir. Başçiftlik Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz.
İsrail’in, Kudüs’te Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve insanlık dışı olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Başçiftlik Belediye Meclisi olarak Kudüs’ün ve Harem-i Şerifin statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail’in saldırgan eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme noktasında yapmış olduğu bu zulüm ve saldırı girişimlerine karşıJıer zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalefve bağımsızlıLmücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.”

BELEDİYE CAY BAHÇESİNE (PARK) AİT İLAN METNİ

Belediye Hizmet Binası bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediye Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ C, 45. Ve 46. maddeleri uyarınca Açık Artırma Usulü ile sezonluk olarak ihale edilecektir.


1- Açık Artırma İhalesi 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:30’ da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.


2- İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili istenilen belgeleri 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:30’ a kadar Belediyeye vereceklerdir.


3- Belediye Çay Bahçesinin mevsimlik aylık kira bedeli 1.050.00.TL. sezonluk olarak 5 aylık toplam muhammen kira bedeli KDV dâhil 5.250.00 TL dir. Kira süresinin bitiminde derhal tahliye edilecektir.


4- Belediye Çay Bahçesinin kiralama süresi mevsimlik olup, bu süre ihale sonrası sözleşme imzalanmasından itibaren (150) gün sonra sona erecektir. Hava şartlarının iyi olması halinde ihale bedeli üzerinden aylık olarak süre uzatımı yapılabilecektir.


5- İhale geçici teminatı 157,50 TL olup ihaleye müteakip imzalanacak sözleşme ile 1.600,00 TL kira teminatı alınacaktır. Bu meblağa %6 oranındaki kesin ihale teminatı dâhil değildir. %6 oranındaki kesin ihale teminatı sözleşme öncesi yatırılacaktır.


6- Belediyemiz tarafından teslim edilecek olan malzemelere zarar verilmesi, eksilmesi gibi durumlarda malzeme miktarları belirlenerek, sezon bitiminde iade edilecek olan kesin teminattan ve kira teminatından mahsup edilerek varsa geriye kalan miktar ilgiliye iade edilecektir.


7- İhaleye Katılacaklarda aranan belgeler.
a) İkametgâh İlmühaberi
b) Vergi Borcu olmadığına dair Belge
c) İstekli Tüzel Kişilik İse kanıtlayım belgeler.
d) Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge.
e) Kimlik Fotokopisi
f) Adli Sicil Kaydı
g) Geçici teminatı yatırdıklarını ispatlayım dekont
h) Şartname satm aldıklarına dair dekont


8- Daha önce Belediyemize ait ihalelere girip de taahhüdünü yerine getiremeyenler ihaleye katılamazlar.


9- İhale üzerinde kalan şahıs sezonluk kira bedelinin tamammı makbuz karşılığı peşin ödemek zorundadır. Bedeli ödemeyen geri çekilmiş sayılacak olup en yüksek teklifi veren diğer istekliye bedeli ödemek suretiyle ihaleyi almış sayılacaktır.


10- Çay Bahçesini alan mükellef kiraladığı yeri kesinlikle başkasma devir yapamaz. Devredecek olursa hiçbir hükme bakılmaksızın sözleşme fesih olur.


11- Belediye Çay Bahçesinin SSK, Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ile Elektrik, Çevre Temizlik gibi masrafları müstecire aittir.


12- Belediye tarafmdan düzenlenecek olan etkinliklerde müstecir personeli ile birlikte yardımcı olacaktır. Bu tür düzenlenen günlerde yer, malzeme ve demirbaşların kullanımı için Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanım hakkı Belediyeye ait olup gerekli görüldüğünde sözleşme Belediyemiz tarafmdan fesih edilecektir.


13- Belediye Çay Bahçesinin bakım onarım ve temizliğinden müstecir sorumludur.


14- Belediye Çay Bahçesinde içki içmek ve satmak yasaktır. Genel ahlaka aykırı durumlara meydan verilmeyecektir.


15- İhaleyi alan şahıs Belediye Çay Bahçesini kuralma göre işletmeli, açma ve kapatma saatlerine uymalı, rahatsız edici konuşma ve tartışmalar yapılmamalıdır.


16- Belediyemize Kira, Emlak, Su ya da başka gelir kalemleri altında borcu bulunan şahıslar ihaleye katılamayacaklardır.


17- İhale uhdesinde kalan istekli 01.06.2020 itibariyle uygulanmaya başlayan ve bu tarihten sonra yayınlanacak olan koronavirüs tedbirlerine dair tüm kurallara uymak ve kuralları uygulamak derhal feshedilecektir.


18- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

KORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ BELEDİYEMİZİN ALDIĞI TEDBİRLER

Bilindiği gibi Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden Korona Virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla önlemler almaya devam etmektedir.

Belediye olarak bizlerde her türlü tedbiri alarak aşağıda yazılı olan kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

•Belediye hizmet alanları içerisinde her türlü temizlik azami ölçüde yapılacaktır.

•Belediye hizmetleri aksatılmadan yapılacak ve hizmetlerimiz vatandaşlarımızın ayağına kadar götürülecek ve bu konuda dikkat edilecektir.

•Belediye Hizmet araçlarının temiz tutulmasına dikkat edilecek ve araçlar sürekli olarak
dezenfekte edilecektir.

•Belediyemiz hizmet araçlarında zorunlu kalınmadığı sürece 65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacaktır.

•Belediye hizmet araçlarına fazla yolcu alınmayacaktır.

•Belediyemiz personellerinden işi olmayanlar toplu olarak odalarda oturmayacaktır.

•Mahalleler sürekli kontrol edilerek çöp, moloz gibi atıklar günlük olarak toplanacaktır.

•İçme sularının klorlanmasına dikkat edilecektir.

•Belediyemiz bünyesinde çalışan her personel kendi mahallesinde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar ile irtibat kurarak Belediyemiz adına her türlü hizmeti ayağına götürülmesi hususunda gayret ve çaba gösterecektir.

Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi gerekmekte olup yukarıda yazılı talimatlara riayet edilerek bu süreçten özveri ile çalışmalarınızı devam ettirmenizi temenni ederim. Tüm çalışanlarımıza yaptıkları fedakârlıktan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim.

Murat TUNÇEL / Başçiftlik Belediye Başkanı

Başkanımız Murat Tunçel’den Corona virüs mesajı

Bilindiği gibi Çin’in Vuhan Kentinde Başlayarak Dünyayı tehdit etmeye devam eden Korana virüs (Covid-19) salgınından Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla önlemler almaya devam etmektedir.
Bu bağlamda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaları kendi sağlıkları açısından risk teşkil etmektedir. Bu sebeple Hükümetimizin 65 yaş ve üstü sizlerin hastalıktan etkilenmemesi için bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır.
Biz Ak Partili Belediye Başkanları olarak her zaman tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün daha fazla sizlerin yanındayız.

Bu bağlamda!
-Biz 65 yaş üstü Yaşlılarımız ve kronik hastalığı olanların dışarıya çıkamadıkları için her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız.
-Yaşılarımız bizim için önemli.
-Yaşlılarımıza vefa borcumuz var.
-Zor zamanda onları koruma vazifemiz var.
-Korona virüsü en çok 65 yaş ve üzerini, kronik hastalığı olanları etkiliyor.
-Yaşlılarımız bizim baş tacımız.
-Hastalanmalarını da, hayatlarını kaybetmelerini de istemiyoruz.
-Dünü, yaşanmışlıkları torunlarına anlatacak büyüklere ihtiyacımız var.
-Sokağa çıkma yasağı torunlarınıza daha çok zaman geçirebilmeniz için. – -Sevdiklerinize ve bize lazımsınız.
-Sizleri seviyoruz,
-Dualarınıza ve desteklerinize dünyayı sarsan bugünler de daha çok ihtiyacımız var.
Bu zor günlerimizde hertürlü fedakarlığı yapan başta Sağlık Personeline Emniyet güçlerimize ve Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Yaptığımız herşey sizlerin sağlıklı kalması için
Tüm Hemşerilerimize Devletimizin yanında olduğu kanunlara ve kurallara uyduğu için teşekkür eder
Saygılar sunarım.

Murat Tunçel
Başçiftlik Belediye Başkanı

KONUT SATIŞ İHALESİ

Jpeg

Jpeg

Belediyemiz Encümeninin 25/10/2018 tarih ve 63 sayılı kararına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gençosman mahallesi Yüksel Bayram Caddesi mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 parselde 898,68 m2 miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutları, 2886+ sayılı Devlet İhale Kanununun 49. ve 50. maddeleri gereği, 07/12/2018 Cuma günü saat 10:00 da başlamak üzere , her bir daire için, ihale teknik şartnamesinde belirtilmiş olan satlerde pazarlık usulü ihale yöntemi ile satışları yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedel karşılığı şartname almaları ve geçici teminat bedeli yatırmaları zorunludur.

İlçemiz Gençosman Mahallesi Yüksel Bayram Caddesi Mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 nolu parselde 898,68m2. Miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutun satış ihale şartnamesi ilanı

Belediyemiz Encümeninin 25/10/2018 tarih ve 63 sayılı Kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gençosman Mahallesi Yüksel Bayram Caddesi Mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 nolu parselde 898,68m2. Miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutların. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46.Maddeleri gereği İhale ile satışı yapılacaktır.

 

İlan Metni İçin Tıklayınız.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ İLÇEMİZDE DUALARLA KUTLANDI

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliklerine ilçemizde mevlitlerin okutulmasıyla başlandı. Bayrak yürüyüşünün ardından Belediyemiz çay bahçesine toplanan ilçe halkımız için sinevizyon gösterileri düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki Halka seslenişi canlı olarak izletildikten sonra Belediye Başkanımız Murat Tunçel, İlçe Kaymakamımız Mesut Tabakçıoğlu, Hatipli Belediye Başkanı Şemsettin Yavuz ve Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Güler 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kapsamındaki konuşmaları gerçekleşti. Kur’an-ı kerim tilaveti, ilahiler ve şehitlerimize okunan dualarla programa devam edildi. Program bitiminde ise İlçemizin Bütün camilerinden saat 00:13’de selalar okundu.